0 2/10254 ตัวหนีบฝาราง SS304

0 2/10254 ตัวหนีบฝาราง SS304