top of page
2/0365 SL HDG ตัวแขวนผนังข้างกำแพงแบบใหญ่

2/0365 SL HDG ตัวแขวนผนังข้างกำแพงแบบใหญ่

สำหรับแขวนราง BASKET TRAY กับ ผนังหรือกำแพง 

**ใช้ได้กับรางขนาด60x65 และ รางขอบสูง 105 mm เท่านั้น **
bottom of page