top of page
2/0375 SL ตัวแขวนผนังข้างกำแพงแบบใหญ่ SS

2/0375 SL ตัวแขวนผนังข้างกำแพงแบบใหญ่ SS

สำหรับแขวนราง BASKET TRAY กับ ผนังหรือกำแพง 

**ใช้ได้กับรางขนาด60x65 และ รางขอบสูง 105 mm เท่านั้น **
bottom of page