2/7132 CTBF ตัวจับราง Hot Dipped Galvanize

2/7132 CTBF ตัวจับราง Hot Dipped Galvanize

ตัวจับราง สำหรับขารองรางที่มีรู ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ รางC FLATBAR หรือ ขารองรางที่ประดิษฐ์เองทั่วๆไป สามารถใช้งานได้ทันที
WHAT'S UP?

IKEA Specify BASORFIL in their Europe Braches

 

อีกครั้งที่ BASORFIL ได้รับความไว้วางใจให้ใช้ใน

 

 

โครงการ IKEA 5 สาขาใหม่ในยุโรป เพราะคุณภาพ

 

 

ในการใช้งานในโครงการที่ผ่านมา และ ความใส่ใจ

 

 

ของทีมงานที่ร่วมทำงานในโครงการนี้ 

 

 

 

LAST EVENT

IKEA trusts BASORFIL

 

Reference project : New 5 Branches in Europe, installed with BASORFIL

NESTLE go with BASORFIL

 

Reference Project : Nestle Swiss awared BASORFIL in their latest Project

CONTACTS

BASOR THAI

Tel:  + 66 (0) 2 915 2300
Fax: + 66 (0) 2 915 2323

Mobile : 098 782 6145 ( Thailand ) 

Email: Basor@BasorThai.com

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle