top of page
DPEZ 2/0355 SL ตัวแขวนผนังข้างกำแพงแบบใหญ่ EZ

DPEZ 2/0355 SL ตัวแขวนผนังข้างกำแพงแบบใหญ่ EZ

สำหรับแขวนราง BASKET TRAY กับ ผนังหรือกำแพง 

**ใช้ได้กับรางขนาด60x65 และ รางขอบสูง 105 mm เท่านั้น **
bottom of page