top of page
0 LP 2/1077  BF251 C-SVO500 Support BAR ขนาด 500mm

0 LP 2/1077 BF251 C-SVO500 Support BAR ขนาด 500mm

สามารถติตตั้งได้หลายรูปแบบทั้ง แขวนจากฝ้า ยึดกับพื้น หรือเกาะผนังกำแพง 
สำเร็จรูป ไม่ต้องตัดต่อ เจาะที่หน้างาน
ไม่ต้องใช้ ต้วจับราง เพิ่มเติม ประหยัด และ ทำงาน ได้รวดเร็วกว่า มากมาก
  • Min

    0

bottom of page