top of page
0 9/00807 60x65 Hot Dipped Galvanize งานกลางแจ้ง ยาว 3เมตร0

0 9/00807 60x65 Hot Dipped Galvanize งานกลางแจ้ง ยาว 3เมตร0

รางสายไฟ BASKET TRAY EBFR 
Hot Dipped Galvanize ใช้งานกล้างแจ้ง ทนทาน ตามมาตร​​ฐาน IEC 61537 Class 8 850 hr +
  • Min

    0

bottom of page