top of page
200 2/7328 200x65 Hot Dipped Galvanize งานกลางแจ้ง ยาว 3เมตร

200 2/7328 200x65 Hot Dipped Galvanize งานกลางแจ้ง ยาว 3เมตร

รางสายไฟ BASKET TRAY EBFR 
Hot Dipped Galvanize ใช้งานกล้างแจ้ง ทนทาน ตามมาตร​​ฐาน IEC 61537 Class 8 850 hr +
  • Min

    200

bottom of page