top of page
100 EZ 2/0355 SL ตัวแขวนผนังข้างกำแพงแบบใหญ่ EZ

100 EZ 2/0355 SL ตัวแขวนผนังข้างกำแพงแบบใหญ่ EZ

สำหรับแขวนราง BASKET TRAY กับ ผนังหรือกำแพง 

**ใช้ได้กับรางขนาด60x65 และ รางขอบสูง 105 mm เท่านั้น **
  • Min

    100

bottom of page