top of page
100 LP HDG 2/BF792 ฉากสามเหลี่ยมรองราง ราง 300mm

100 LP HDG 2/BF792 ฉากสามเหลี่ยมรองราง ราง 300mm

ฉากรองใต้ราง แบบ T Profile ที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย 
มีร่องสำหรับใส่รางได้ทันที ไม่ต้องใช้น้อตหรือตัวจับราง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • Min

    100

bottom of page