top of page
PPEZ 2/BF784 ฉากสามเหลี่ยมรองราง  ราง 200mm

PPEZ 2/BF784 ฉากสามเหลี่ยมรองราง ราง 200mm

ฉากรองใต้ราง สามเหลี่ยม ที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย 
มีร่องสำหรับใส่รางได้ทันที ไม่ต้องใช้น้อตหรือตัวจับราง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
bottom of page