top of page
PPSS 2/BF774 ฉากสามเหลี่ยมรองราง  ราง 150mm

PPSS 2/BF774 ฉากสามเหลี่ยมรองราง ราง 150mm

ฉากรองใต้ราง สามเหลี่ยม ที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย 
มีร่องสำหรับใส่รางได้ทันที ไม่ต้องใช้น้อตหรือตัวจับราง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
bottom of page