top of page

CONTACT  ติดต่อเรา

8EA6EE19-3B38-47DA-A793-CADD5B8B8981.JPG

Your details were sent successfully!

BASOR Thai

306/342, Romklao Rd, Minburi, Minburi Bangkok 10510

306/342 ถนนร่มเกล้า มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

 

Hotline:  098 7826145

Tel: 02-9152300

Fax: 02-915-2323

 

Mail: 

Basor@BasorThai.com

SEND MESSAGE
Basor@Basorthai.com
 

หากท่านต้องการรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถส่งข้อความมาหาเราได้ทันที

bottom of page