FIBER GLASS  

FRP,GRP  

FRP/GRP/Fiber Glass

วัสดุที่ดีที่สุดในยุคนี้ เบา ไม่ติดไฟ 

รับนำหนักได้มากกว่าเหล็ก

 NEMA Load 

ไม่สะเทือนกับ กรด เกลือ ด่าง สารเคมี

FIBER GLASS  

FRP,GRP  

FRP/GRP/Fiber Glass

วัสดุที่ดีที่สุดในยุคนี้ เบา ไม่ติดไฟ 

รับนำหนักได้มากกว่าเหล็ก

 NEMA Load 

ไม่สะเทือนกับ กรด เกลือ ด่าง สารเคมี

OUT DOOR Polymer

OUT DOOR  PVC

วัสดุ PVC ที่มีสูตรทางเคมีในการทนทานต่อแสงแดด ฝน ความร้อน รับนำ้หนักเหมือน Cable Tray โลหะ 

ไม่สะเทือนกับกรด เกลือ ด่าง สารเคมี

ราคาย่อมเยา เบาติดตั้งง่าย    

ทนแดด เปรี้ยง

ราคาเบา