เลือกซือ้สินค้าได้เลยค่ะ

สินค้ากลุ่ม SS304 L สแตนเลสแท้ ๆ

Stainless Steel SS304L
ราง BFR ขอบสูง 65 mm.