top of page
0 LP SS304 2/BF764 ฉากสามเหลี่ยมรองราง ราง 100mm

0 LP SS304 2/BF764 ฉากสามเหลี่ยมรองราง ราง 100mm

ฉากรองใต้ราง แบบ T Profile ที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย 
มีร่องสำหรับใส่รางได้ทันที ไม่ต้องใช้น้อตหรือตัวจับราง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • Min

    100

bottom of page