top of page
DPHDG 2/0370 SLS หูแขวนฝ้า และ ยึดผนังกำแพง 2 in 1

DPHDG 2/0370 SLS หูแขวนฝ้า และ ยึดผนังกำแพง 2 in 1

2 in 1  หนึ่งอุปกรณ์ ทำงานได้สองแบบ คือแบบ แขวนจากฝ้า หรือ ยึดเข้ากับผนังกำแพง


**ใช้ได้กับราง 60x65 และรางขนาดความสูง 105 mm เท่านั้น **
bottom of page